Ние сме с Вас от откриването на Вашата фирма до края!

Само ни изпратете данните, цитирани по-долу и ние  ще свършим всичко останало!

• Името на съответната фирма, седалището и адреса на управление;
• Данни на съдружниците;
• Данните на управителя или управителите на фирмата;
• Как ще бъдат разпределени дяловете между съдружниците;
• Размер на капитала – не по-малко от 2 лв.;
• Дейност на фирмата;
• Име на латиница.

Sunday the 10th. - Joomla 3.3 Templates