Регистрация по ДДС;

Изготвяне и представяне на ДДС декларации в НАП с електронен подпис;

Водене на ревизии;

Представителство пред НАП;

Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри за отчитане на сметките по ЗДДС;

Изготвяне и подаване на VIES декларации;

Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.

Sunday the 10th. - Joomla 3.3 Templates