Изготвяне и представяне на годишни данъчни декларации за местни и чуждестранни фирми и физически лица;

Изготвяне и представяне на данъчни декларации за изплатен дивидент;

Интрастат;

Изготвяне и представяне на декларации по ЗМТД.

Sunday the 10th. - Joomla 3.3 Templates