Администриране на служителите;

Изготвяне на трудови и хонорарни договори;

Изготвяне на пълен набор документи за постъпване и напускане на работа;

Администриране на отпуски и болнични листи;

Деклариране пред НАП;

Навременно информиране на работодателя за всички настъпили промени в нормативната уредба;

Представителство посредством електронен подпис;

Консултации;

Ежемесечно завеждане на счетоводните регистри свързани със заплати и хонорари;

Калкулации на осигуровки и данъци;

Изготвяне и представяне в банка на платежни нареждания;

Изготвяне на ведомост за заплати;

Рекапитулации;

Изготвяне и представяне пред НАП и други инстанции на справки и калкулации;

Водене на ревизии.

 

Sunday the 10th. - Joomla 3.3 Templates