Взимане на документи от офиса на клиента;

Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразен със спецификата на фирмената дейност;

Попълване на искане  и издаване на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;

Изготвяне и подaване на документи към различни институции;

Изготвяне на документи при кандидатстване за кредити;

Представителство при провеждане на проверки, ревизии и одит;

Подаване на БНБ отчети и декларации.

Sunday the 10th. - Joomla 3.3 Templates